Domenii de activitate

 

Proiectele CRIDL se înscriu în trei domenii tematice principale care, în viziunea organizației noastre, stau la baza bunăstării comunităților locale.

Dezvoltarea bazei economice locale

Diversificarea și consolidarea modelelor generatoare de venit bazate pe valorificarea sustenabilă a resurselor locale (spre ex. capitalizarea competențelor locale prin susținerea sectorului IMM, valorificarea peisajului și patrimoniului prin activități turistice, procesarea și comercializarea de produse locale, etc) este principalul motor al dezvoltării locale. În acest sens, vom lucra cu IMM-uri, mici întreprinzători, grupuri de producători, meșteșugari sau antreprenori în turism și alții, acționând ca un facilitator și conector între producator și piață.

De asemenea, ne propunem să conectăm practica dezvoltării economiei locale cu principalele tendințe, recomandări și surse de sprijin financiar de la nivel european în ceea ce privește valorificarea potențialului economiei digitale, susținerea/conectarea la rețele de inovare și dezvoltarea antreprenoriatului social.

Revitalizarea comunităților

Procesele de guvernanță și capitalul social sunt, din perspectiva noastră, principalele catalizatoare ale unei comunități vii, active, prospere. Ne dorim să sprijinim inițiative ce dezvoltă aceste paliere și să lucrăm cu organizațiile-vehicul precum: organizații comunitare, instituții educaționale, muzee locale, biblioteci, autorități etc.

Întrucât ca viața unei comunități se extinde adesea în afara granițelor administrative, ne propunem să sprijinim activ structuri alternative de guvernanță teritorială precum asociații de dezvoltare intercomunitară, grupuri de acțiune locală sau  rețele și parteneriate trans-frontaliere.

Îmbunătățirea calității vieții

Accesul la servicii publice de baza, mobilitatea locuitorilor, calitatea spațiilor publice și conectarea la exterior (ex. accesul la retele de transport sau broadband) sunt doar câteva din elementele care contribuie la creșterea calității vieții. Întreținerea și valorificarea patrimoniului sau diversitatea evenimentelor și infrastrucurii culturale-sociale generează identitate și mândrie locală, atașament și atractivitate. Aceste subiecte ne preocupă și urmărim să le integrăm în proiectele noastre.