Echipa

 

Marina Neagu a lucrat în domeniul dezvoltării atât în instituții guvernamentale (Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare) cât și private, în proiecte de asistență tehnică pentru autorități publice locale. Și-a finalizat studiile la London School of Economics în planificare urbană și dezvoltare economică locală cu o lucrare privind sustenabilitatea orașelor mici din România. În societarea civilă este activă încă din 2003, participând la dezvoltarea mai multor organizații de tineret și educație. Email: marina.neagu@crild.org

Mihăiţă Lupu are o experiență de peste 10 ani în dezvoltare instituțională și comunitară cu experiență atât in mediul de afaceri (companii financiare) cât și în cel non-guvernamental (Fundația DEEP, Pro-Democrația, PAL-TIN), guvernamental (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică) și organizații internaționale (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare/Proiectul O Românie Frumoasă). A studiat psihologie în cadrul Universității București și istorie socială în cadrul Universității Centrale Europene din Budapesta. Email: mihai.lupu@cridl.org

Cătălina Preda e specializată în arhitectură deținând o vastă experiență în proiecte de prezervare și valorizare a patrimoniului construit. A coordonat proiectul O Românie Frumoasă implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în parteneriat cu Ministerul Dezvotării Regionale și Turismului și Ministerul Culturii, începând cu anul 2003 până la finalizarea acestuia în 2011. Cătălina este managing partner al firmei CPCP Studio în București unde gestionează proiecte complexe de arhitectură, planificare urbană pentru zone protejate și restaurare de patrimoniu construit. Este licențiată în arhitectură absolvind studiile universitare și post-universitare la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”. Cătălina este și membru al Comitetului Național al ICOMOS (International Council for Monuments and Sites).

Gruia Bădescu este specializat în design urban şi strategii de regenerare, cu un focus pe contextul post-socialist şi pe cel post-conflict. Absolvent al Middlebury College în Statele Unite şi cu studii postuniversitare în design urban şi ştiinţe sociale la London School of Economics, Gruia are o experienţă internaţională de lucru în Statele Unite, Liban şi Bosnia-Herţegovina. Preocupat de degradarea continuă a peisajelor culturale din România, Gruia a revenit la Bucureşti în 2009, unde a fost direct implicat în realizarea Planului de Dezvoltare Urbană Integrată Central București, lucrând pentru Space Syntax România, precum şi în alte proiecte de regenerare urbană şi dezvoltare locală. În prezent este parte a unui program doctoral de la Universitatea Cambridge, unde cercetarea lui se referă la responsabitatea politică a arhitecţilor în contexte de post-traumă urbană.

Laura Roman a studiat administrarea afacerilor şi ştiinţe politice în Bucureşti. Interesul pentru dezvoltare locală şi regională şi l-a format in cadrul unei burse de un an la Universitatea Trier, din Germania, apoi prin stagii pe proiecte INTERREG în mediul privat în Hamburg şi în cadrul PNUD în Bucureşti. Laura şi-a finalizat masterul in politici publice la Hertie School of Governance în Berlin, specializându-se in politici economice şi management public, colaborând pe un proiect de cercetare pe tema guvernanţei locale şi problemele transportului urban în Berlin. Laura a incheiat un stagiu la Comisia Europeană, DG Politică Regională, lucrând pe promovarea dezvoltării durabile şi inovaţiei la nivel local prin fondurile structurale.  Laura lucreaza in Bruxelles ca cercetator si consultant in politici publice europene in domeniul cercetarii si inovarii si dezvoltarii regionale. 

CRIDL TEAM MEMBERS OF CURRENT PROJECTS

ALERT – Proiect de conștientizare a riscului seismic în București 

Ioana Nenciu – coordonator al proiectului Alert. Ioana este urbanist, cu specializare în dezvoltare urbană și regională și experiență precedentă de lucru în proiecte de planificare strategică și politici de mobilitate urbană. 

 

RICAP – Romanian Innovation Commercialization Assistance Program

 

Livia Rădulescu are peste opt ani de experiență în dezvoltare, cu accent pe susținerea inovării, a creativității și a antreprenoriatului. A colaborat cu diverse organizații, atât pentru-profit cât și non-profit. Înainte de a se alătura echipei CRIDL ca manager de proiect al RICAP, în 2013, Livia a lucrat la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare timp de trei ani, unde a avut diverse roluri de management și consultanță în proiecte de dezvoltare de structuri de sprijin pentru inovare socială și antreprenoriat. Înainte de asta, a lucrat în business development cu Mediacom Londra și mai multe organizații non-guvernamentale din Marea Britanie și din România. Livia are un master la London School of Economics și o licență în economie la Universitatea din Reading. Email: livia.radulescu@cridl.org 

Alexandru Ruff este absolvent al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și are studii post-universitare în Comunicare și Relații Publice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. În ultimii 15 ani experiența sa s-a ​​concentrat pe dezvoltarea mediului de afaceri, reforma administrației publice, prin dezvoltarea accesului la tehnologii informaționale, punerea în aplicare de granturi și stimulente UE pentru companii romanești precum și coordonarea de programe cu finanțare USAID.

 

CRIDL TEAM MEMBERS OF PAST PROJECTS

John Gongwer are o experiență de douăzeci de ani în domeniu de consultanță de management dar și antreprenoriat în tehnologia informației în Washington, D.C. și Sillicon Valley. Deține diplome de studiu la Universitățile Oxford și Cambridge din Marea Britanie unde cercetarea acestuia s-a axat pe strategiile de inovație disruptivă prin utilizarea tehnologiilor digitale colaborative. Primul său contact cu România datează din anii 2000, când a co-fondat și derulat un proiect de revitalizare comunitară în Valea Jiului (2000-2004). John a revenit în România în 2011 și lucrează în prezent cu CRIDL prin intermediul laboratului său de inovație, iCatalyst.

Ionuț Decuseară are experiență de peste 7 ani în implementarea de soluții Wi-Fi și rețelistică pentru acces la internet și trimitere de date atât în România cât și la nivel internațional. Lucrează momentan ca și consultant tehnic pe diverse proiecte în Marea Britanie. S-a alăturat echipei CRIDL în octombrie 2011 și se ocupă de gândirea și implementarea de soluții Wi-Fi pentru zone rurale izolate.