Termeni şi condiţii

 Asociația Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală (denumită în continuare CRIDL) este o organizație non guvernamentală, non-profit și apolitică. CRIDL funcționează ca persoană juridică română de drept privat, fiind înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 43 / 20 decembrie 2011 la Judecătoria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 Site-ul www.cridl.org are drept scop prezentarea de informații privind obiectiele și activitatea CRIDL. Accesul și vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia.

 Condiții de utilizare. Garanții.

 Site-ul este furnizat de către CRIDL așa cum este și atât cât este disponibil. CRIDL, în calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului cridl.org își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, aceasta incluzând și secțiunea Termeni și condiții, fără nici un fel de notificare prealabilă.

 CRIDL nu poate garanta disponibilitatea și funcționalitatea permanentă a site-ului. De asemenea, CRIDL nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de pe adresele Cridl.org sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, CRIDL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site.

CRIDL acordă permisiunea de a vă crea hyperlink-uri către paginile site-ului atâta vreme cât aceste link-uri nu sunt folosite într-un context ce ar descrie Cridl.org sau CRIDL într-o manieră greșită sau jignitoare.

 Conținutul site-ului, integral sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, sau exploatat în orice alte scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al CRIDL.

 CRIDL garantează nepublicarea sau transmiterea către persoane terțe a adreselor de email, a altor date de contact sau cu caracter confidențial transmise de către utilizatori catre acest website.

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, sugestii, observații sau întrebări cu privire la conținutul și structura Site-ului atâta timp cât conținutul acestora nu este obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze dreptul la intimitate sau drepturile de proprietate intelectuală ale CRIDL sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, scrisori în lanț sau orice altă formă de spam. CRIDL își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita astfel de informații transmise.

Prin trimiterea oricăror informații sau materiale, dacă nu este altfel specificat, acordați CRIDL licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv de a îl/o publica pe site-ul Cridl.org. Declarați pe proprie răspundere și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral CRIDL sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Drepturi de proprietate intelectuală

 CRIDL respectă drepturile intelectuale ale unor terțe persoane. Dacă considerați că informații/materiale produse prin munca dumneavoastră a fost reprodusă de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm ne adresați cât mai curând o notificare care să cuprinda mențiunii cu privire la locația pe Site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate și datele dumneavoastră de contact.