Directii de acţiune

 

Constientizarea problemelor

Orice tip de acțiune la nivelul comunităților locale trebuie precedată de o bună înțelegere a contextului și a problemelor ce necesită răspuns. În momentul de față, informațiile și studiile de calitate referitoare la stadiul de dezvoltare al localităților din România sunt puțin disponibile. Chiar și date statistice de bază (spre exemplu, mărimea demografică a localităților) pot fi accesate doar contra cost. Suntem de părere că aceste deficiențe ascund dezechilibre teritoriale majore, împiedică monitorizarea și evaluarea impactului politicilor și fac imposibilă focalizarea teritorială a investițiilor.

Mai mult decât atât, teme importante pentru agenda publică și legislativă (spre exemplu procesul de descentralizare, reorganizarea administrativ-teritorială, fiscalitate și dezvoltare economică locală etc) se regăsesc prea puțin în dezbaterea publică și sunt insuficient abordate de instituții de cercetare abilitate.

Acestea sunt subiecte care ne preocupă și la care dorim să contribuim prin: măsuri de advocacy pentru publicarea fără cost a datelor de interes public, instrumente noi inovative de vizualizare și procesare a datelor, implicarea în proiecte de cercetare în domeniile în care ne-am manifestat interesul sau oferirea de sprijin pentru cercetători și instituții de cercetare din țară și străinătate care doresc să abordeze subiecte relevante pentru/despre România.

Politici-răspuns

Un răspuns competent, eficient și coerent al autorităților este pasul următor, o dată ce contextul actual al problemelor, determinanților și efectelor acestora a fost înțeles. Elaborarea și implementarea de politici publice în sprijinul comunităților locale ține atât de autorități locale dar și de autorități centrale. Primele sunt cele mai în măsură să răspundă provocărilor și oportunităților locale. Ultimele sunt în schimb responsabile pentru asigurarea unui cadru general propice din punct de vedere legislativ, macroeconomic și fiscal. În plus, ambele trebuie conectate la o buna cunoaștere a tendințelor și semnalelor din exterior (politici și priorități europene, probleme globale etc).

Ne propunem să lucrăm cu autorități locale și asociații ale acestora în a întâmpina probleme precum și a valoriza oportunități de relevanță pentru autorități locale și comunitățile în slujba cărora se află și să facilitam accesul la/ și adoptarea de bune practici din alte țări din lume.

Intervenții concrete

Acțiunile noastre concrete, cu participarea și în folosul comunităților locale, vor căuta să atingă un număr cât mai mare de localități din țară. Vom dezvolta soluții inovative implementate ca proiecte pilot și apoi vom susține replicarea acestora și în folosul a altor comunități. Credem că este important să avem o abordare integrată asupra proceselor de dezvoltare, recunoscând că de cele mai multe ori neajunsurile comunităților locale au cauze diferițe ce țin de contextul local și național. În opinia noastră, elementul cheie al succesului proiectelor noastre constă în măsura în care acestea implică și sunt asumate de către comunitatea locală, devenind astfel autosustenabile prin resursele pe care le generează intern și angajamentul localnicilor.