Prezentare generală

Cine Suntem

 

Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală (CRIDL) este o organizație care își propune să promoveze și implementeze soluții inovative pentru sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților locale din România. CRIDL s-a înființat în 2011 dintr-o echipă de oameni cu îndelungată experiență de lucru împreună. Află mai multe despre membrii CRIDL aici.

Avem convingerea că inovația poate avea un impact decisiv la toate cele trei paliere de acțiune pe care noi le considerăm necesare schimbării: (1) diagnosticarea corectă și conștientizarea problemelor, (2) elaborarea și adoptarea de politici–răspuns eficiente precum și (3) derularea de intervenții concrete în beneficiul și cu participarea comunităților locale. Citește mai mult despre direcțiile de acțiune CRIDL aici.

Pentru noi, inovația constă în adoptarea de instrumente noi (ex. noi tehnologii, noi indicatori de măsurare), abordări noi de lucru (ex. echipe interdisciplinare, reconsiderarea rolului utilizatorului final) sau promovarea de noi paradigme de gândire în practica și politica publică a domeniilor ce țin de dezvoltarea locală. Citește mai mult despre domeniile pe care dorim sa le atingem în activitatea noastră aici.

 

Principii de lucru

 

  • Open source – suntem de părere că există deja în lume soluții simple, viable și eficiente accesibile, puse la dispoziție gratuit de comunități de dezvoltatori pasionați. Ne propunem să punem în valoare practica inovării colaborative, să conectăm România la bazinul de cunoaștere global și să contribuim la rândul nostru la dezvoltarea acestor resurse la liber.
  • Acțiune în rețea – avem convingerea că trebuie să construim, pe cât posibil, pe fundații existente, să valorificăm efortul și energiile deja mobilizate, fără a duplica și irosi resurse. Vom face acest lucru prin a angrena organizații partener și inițiative locale și a acționa mai degraba drept catalizator sau facilitator când doar acest lucru este ceea ce e necesar. Este ceea ce consideram esențial pentru a asigura efectul multiplicativ al activității noastre.
  • Sustenabilitate financiară – ne propunem să dezvoltam modele de proiecte de antreprenoriat social care se vor putea susține prin resursele generate din interior. Consideram că doar astfel vom putea asigura sustenabilitatea acțiunilor noastre și atinge o număr cât mai mare de comunități beneficiare.
  • Abordare etică și neintruzivă – vom căuta soluții care se aliniază valorilor și spațiilor culturale în care vom lucra, ne-impunând din exterior soluții ne-agreate sau care intră în conflict cu contextul social, natural și economic al comunităților.[/wpcol_1half_end]

 

Who we are

 

The Romanian Center for Innovation in Local Development (CRIDL) is an organization that offers innovative solutions to support local sustainable development in Romania. CRIDL was established in 2011 by team of people with extensive previous experience of working together in development work. Learn more about CRIDL members here.

Our guiding premise is that innovation can have a significant impact on all three levels of action that we consider necessary to generate change: (1) correct diagnosis and problem awareness, (2) development and adoption of effective policy responses, and (3) conducting specific interventions for the benefit and with the participation of local communities. Read more about the CRIDL action lines here.

We see innovation in the adoption of new tools (eg. new technologies, new assessment methods) that are appropriately adapted for the local context, work approaches (e.g., interdisciplinary work, reconsidering the role of end-user), or promoting new paradigms of thought in local development policy and practice. Read more about thematic areas that we want to reach in our work here.

 

Principles we base our work on

 

Promote open source development – we believe that many simple, viable and effective solutions already exist and are accessible and made freely available by communities of passionate developers. We seek to to leverage the practice of collaborative innovation, promote the connection of Romania with this global pool of knowledge, and contribute to the development of open source resources.

Act through networks – we believe that we should, whenever possible, build on existing foundations, efforts, and energy already invested, and thus avoid duplication and waste of resources. We constantly seek to engage with partner organizations and local initiatives and serve as a catalyst or facilitator, thus achieving a multiplier affect for our efforts.

Financial sustainability – we aim to develop models of social entrepreneurship for projects that will be self-supported and sustainable in regards to finances and other resource requirements. We believe that in this way we can ensure the sustainability of our actions as well as reach a wider number of beneficiary communities.

Ethical and non-intrusive approach – we seek solutions that align to the local values ​​and cultural spaces in which we work, avoiding to impose outside solutions that are not agreed to nor that conflict with social, economic and natural environments of the target communities.