Proiecte

Mai jos prezentăm o parte din proiectele la care lucrăm în prezent. Dacă dorești să contribui în vreun fel la acestea sau să afli mai multe și despre alte inițiative în pregătire, te invităm să vizitezi secțiunea Implică-te!

 

ALERT este un proiect dedicat conștientizării riscului seismic în București, ce construiește pe interesul nostru de a dezvolta și testa soluții tehnologice pentru a veni în întâmpinarea problemelor comunităților locale. Am gândit, așadar, ALERT ca o platformă de crowd-sourcing de date de la cetățeni cu privire la clădirile aflate în risc seismic din București, în special numărul și nevoile persoanelor care locuiesc în acestea. Citește mai mult..

 

Nepal EduCaB (Educational Capacity Building in Rural Nepal) este un concept pilot inițiat și implementat de practicieni în dezvoltare instituțională și comunitară ai CRIDL în parteneriat cu Cold Feet Foundation din Kathmandu, cu scopul de a crește capacitatea educațională și acțională în rândul comunităților rurale din Nepal. În prima fază de implementare a programului ne-am propus să activăm o rețea de biblioteci în zona centrală a țării, care să funcționeze ca centre culturale, de mobilizare și catalizare comunitară, socială și economică. Primul centru pilot a fost inaugurat în septembrie 2014 in Dandagaon, la 64 km. vest de Kathmandu.

 

Programul de Asistență pentru Comercializarea Inovării din România (RICAP) e un program ce își propune să conecteze antreprenorii cu tehnologii inovative la o rețea globală de posibili parteneri și investitori. Susține antreprenorii și cercetătorii care vor să valorifice potențialul de business al tehnologiilor lor inovative, oferind training și mentorat cu experți din SUA și din România, acces la expertiză globală pentru testarea și validarea potențialului comercial al tehnologiei, precum și ocazia de a dezvolta parteneriate strategice și de a obține acces la capital.  Citește mai mult..

 

Proiectul TrimiteSOS s-a născut în februarie 2012, când sute de comunități din România au fost izolate de căderile de masive de zăpadă. Dificultatea de a monitoriza în teritoriu stadiul în care se află localitățile afectate ne-a condus la inițiativa de a adopta în România o aplicație open-source ce poate sprijini monitorizarea teritorială a diferitelor situații de urgență pe baza semnalărilor transmise de utilizatori (‘crowdsourcing’).   Citește mai mult..  

 

Proiectul Patrimoniu 2.0 propune soluții bazate pe noi tehnologii pentru prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural din România. Astfel, ne dorim să dezvoltăm o platformă virtuală de cunoștințe privind patrimoniul cultural ce permite stocarea unui volum mai mare, diseminarea catre un public mai extins si divers și angajarea mai multor tipuri de actori în generarea de conținut decât permit metodele convenționale de documentare. Citește mai mult..  

 

The following are projects currently under development by CRIDL. If you would like more information or are interested in participating, please visit the section “Get involved!“.

ALERT is a seismic risk mitigation project in Bucharest, which builds on our interest to develop and test tech solutions to address community needs. Therefore ALERT is designed as a data crowd-sourcing platform to aggregate and present awareness-building information on seismic risk in Bucharest, particuarly regarding the tenancy profile and needs of those whose homes are affected. Read more.. 

 

Nepal EduCaB (Educational Capacity Building in Rural Nepal) is a pilot concept designed and developed by CRIDL organizational and community development experts in partnership with Cold Feet Foundation din Kathmandu, aiming to enhance the educational capacity of rural schools in Nepal to respond to community needs, by establishing and activating library functions. The pilot center was successfully launched & activated in Dandagaon village / Dhading district, 64 km. West of Kathmandu.

 

Romanian Innovation Commercialization Assistance Program (RICAP) is a program that aims to enable Romanian technology start-ups and innovators to further develop their businesses. Working with a team of accomplished US-based commercialization experts and Romania-based local mentors, participants in the program will use world-class knowledge and tools to connect to a global network of potential partners and investors.

More details..

 

The Heritage 2.0 project is focused on the development of effective solutions based on new information technologies for the preservation and promotion of cultural heritage in Romania. Our goal is to develop a virtual knowledge platform (web and mobile-based) on cultural heritage that can store a larger volume of integrated information, disseminate to a wider public, and engage a greater diversity of stakeholders than conventional documentation methods could allow. More details..  

 

The TrimiteSOS project was conceived in February 2012, when hundreds of communities in Romania were isolated due to heavy snow falls. The difficulty of territorial monitoring of the communities affected led us to adopt and customize an open-source application for Romania which can support the territorial monitoring of different emergency situations based on reports sent by end-users (‘crowdsourcing’).  More details…