Parteneri

 

Această secțiune cuprinde prietenii, partenerii și susținătorii CRIDL precum și rețelele din care facem parte, toate formând în timp o mare rețea de persoane și organizații interesate de inovație și dezvoltare locală în România, precum și în celelalte țări în care dezvoltam sau/și asistăm programe.

 

Finanțatori:


 

Parteneri:

           
 

 

 

iCatalyst - Collaborative Innovation

 

 

 

 

This section includes friends, partners and supporters of CRIDL. We will join existing networks, while working to develop new networks of innovation and local development in Romania and the other countries we are implementing projects into and/or offering our assistance.

 

Financers:

 

Partners:

           
 

 

 

iCatalyst - Collaborative Innovation