Redirectioneaza 2%

Dacă v-au convins obiectivele și activitățile pe care ni le-am propus, redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către CRIDL!

Ce este 2%?

Instrumentul 2% conferă posibilitatea fiecărui cetățean contribuabil prin impozit pe venit să decidă cum se cheltuie 2% din contribuția sa la bugetul de stat. Astfel, contribuabilii pot re-direcționa 2% din acest impozitul către o organizație nonguvernamentală selectată de aceștia, conform Codului Fiscal (Legea 571 / 2003). Prin urmare, suma redirecționată nu presupune o cheltuială în plus din partea dumneavoastră, a contribuablilor, cât o parte din contribuția pe care ați fi plătit-o oricum către bugetul de stat.

Cum funcționează?

Dacă doriți să sprijiniți activitatea CRIDL prin direcționarea a 2% din impozitul pe venit pe care dumneavoastră l-ați plătit statului pentru veniturile încasate în decursul anului 2011, vă rugăm să completați și transmiteți până la data de 15 mai 2012 unul dintre cele două documente de mai jos, în funcție de situația în care vă încadrați:
– în cazul în care ați obținut venituri doar din salarii, vă rugăm să descărcați de aici DECLARAȚIA 230 și să o completați citind cu atenție instrucțiunile de la final.
– în cazul în care ați obținut venituri și din alte surse (cedarea folosinței bunurilor/chirii, drepturi de autor etc.) vă rugăm să descărcați de aici DECLARAȚIA 200 și să o completați citind cu atenție instrucțiunile de la final.

Anul la care se face referire în oricare din aceste două declarații este 2011 deoarece este vorba despre impozitul pe venit obținut în decursul anului 2011, conform fișei fiscale. Nu vă faceți probleme dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit. Aceasta va fi calculată de către organele fiscale abilitate prin urmare puteți lăsa căsuța respectivă necompletată.

Datele de completare a declarațiilor:
Denumire entitate non-profit: Asociația Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală
Cod de Identitate fiscală: 29480659
Cont Bancar (IBAN): RO13 BRDE 410S V437 4267 4100

Formularul se completează de mână, în două exemplare, dintre care unul rămâne la contribuabil. Puteți depune formularul direct sau trimite prin poștă în plic recomandat (cu confirmare de primire) la Administrația Finanțelor Publice pe raza căreia se află localitatea ta de domiciliu (cea din actul de identitate).
Adresele Administrațiilor Finanțelor Publice le găsiți aici.

CRIDL nu va putea obține informații din care să reiasă identitatea persoanelor fizice din partea cărora a primit fonduri redirecționate prin aceasta procedura (în conformitate cu O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4)). Drept urmare ne bucurăm de fiecare dată când persoanele ce aleg CRIDL ca beneficiar al acestor fonduri ne comunică acest lucru pentru a le putea la rândul nostru informa cu privire la destinația fondurilor astfel obținute.

Contact

Pentru orice informații legate de procedura de redirecționare a impozitului pe venit precum și destinația fondurilor primite vă rugăm să ne contactați la adresa contact@cridl.org.

Vă mulțumim!