TrimiteSOS.ro

Proiectul TrimiteSOS s-a născut în februarie 2012, când sute de comunități din România au fost izolate de căderile de masive de zăpadă. La o săptămână după primele căderi de zăpadă încă se descopereau noi comunități și familii afectate iar presa discuta despre proiecte de milioane de dolari nefinalizate încă dar care ar fi putut asigura monitorizarea mai bună a localităților aflate în dificultate.

 

Până când acestea vor fi gata, există soluții open-source care pot veni în sprijinul comunităților afectate dându-le acestora posibiltatea de a își transmite semnalele de ajutor către autorități, presă, publicul larg. Ushahidi se numește un instrument dezvoltat tocmai pentru acest scop de un grup de programatori în Kenya în 2008. De atunci, soluția a fost adoptată de grupuri de inițiativă în zeci de țări din lume pentru a asista comunități afectate de violențe publice, maladii, cutremure sau fenomene de corupție etc. Pentru a înțelege mai bine funcționalitatea aplicației Ushahidi puteți vizualiza filmulețul adiacent sau accesa pagina de prezentare a inițiativei (www.ushahidi.com).

 

What is the Ushahidi Platform? from Ushahidi on Vimeo.

 

Am adaptat aplicația Ushahidi situațiilor de urgență posibile în România și am facut-o disponibilă la adresa www.trimiteSOS.ro. Nu am fost gata pentru a asista deja comunitățile afectate de căderile de zăpadă la începutul lunii februarie însă platforma este în prezent disponibilă și gata să susțină monitorizarea în cazul a următoare situații produse de fenomene meteo, inclusiv consecințe ale căderilor de zăpadă (ex. inundații, ș.a.). Ne sunt alături o echipă de voluntari ce sprijină atât partea de configurare tehnică cât și comunicarea instrumentului către categoriile de beneficiari.

Suntem de asemenea deschiși în a colabora cu organizații înteresate de adaptarea platformei pentru asistarea procesului de monitorizare a alegerilor locale sau centrale de anul acesta (vezi o aplicație similară în  Bulgaria sau India ).

Parteneri ai proiectului

                 

TrimiteSOS.ro project was born in February 2012, when hundreds of communities in Romania were isolated due to heavy snow falls. One week after the first snowfall, communities and families affected were still being discovered and the media was discussing million dollar projects still uncompleted which could have ensured a better monitoring of local communities in difficulty.

Until such projects are ready, open-source solutions already exist that can help the affected communities by giving them the possibility to send their signals for help to the authorities, media or the general public. Ushahidi is an instrument developed for this very purpose by a group of programmers in Kenya in 2008. Since then, the instrument was adopted by initiative groups in dozens of countries around the world to assist communities affected by violence outbursts, diseases, corruption phenomena, earthquakes etc. For a better understanding of the Ushahidi functionality, play the adjacent video or access the initiative presentation page.

What is the Ushahidi Platform? from Ushahidi on Vimeo.

We have customized the Ushahidi platform to the emergency situations affecting Romania and made it available at www.trimiteSOS.ro. We were not ready to assist communities affected by snow in early February but the platform is now available and ready to support monitoring of the following emergency situations due to weather phenomena, including as a result of the heavy snowfall (e.g., floods , etc.). In this endeavor, we teamed up with a group of volunteers that support both the technical configuration as well as the communication of this tool to its target beneficiaries.

We are also open to partner with organizations interested in adapting the platform to assist the monitoring of local elections this year (see a similar application in Bulgaria and India).

Project partners: