Plan de Acţiune pentru Dezvoltare Locală- Raionul Cahul, Republica MoldovaAction Plan for Local Development in Cahul region, Republic of Moldova

CRIDL a elaborat, pe parcursul lunilor mai – iulie 2013 Planul de Acţiune pentru raionul Cahul, Republica Moldova, ca parte a proiectului european VIVA EASTPART – Valorizarea centrelor istorice prin îmbunătățirea capacității de gestiune pentru localități de mici dimensiuni aflate în zona parteneriatului Estic.

 Proiectul VIVA EASTPART vizează elaborarea unei metodologii de valorificare sustenabilă pentru dezvoltare locală a patrimoniului cultural şi natural, implicând comunitatile locale si actorii locali din trei zone-pilot: Valea Hârtibaciului din România (Asociaţia pentru Tranziţie Urbană- lider de proiect), regiunea Tavush din Armenia ( parteneri locali: ARMECAS – Asociația Armeană pentru Ecoturism) şi raionul Cahul din Republica Moldova (parteneri locali: ACTIE – Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană).

Cătălina Preda și Gruia Bădescu, membrii ai CRIDL, au fost cooptați în echipa de experţi internaţionali ai proiectului, reunind specialişti din Italia, Spania, Armenia şi România. Cătălina și Gruia au elaborat metodologia în cadrul a trei seminare tematice şi au lucrat cu actorii locali pe parcursul proiectului, incluzând trei ateliere în fiecare zonă pilot. Experţii CRIDL şi echipa ACTIE au colaborat la o serie de activităţi din proiect- analiza contextului teritorial local, naţional şi european, elaborarea suportului metodologic al dezvoltarii teritoriului prin cultura, organizarea activităţilor de planificare participativă, care au condus la schițarea planurilor locale de acțiune și a unor idei de proiecte care sunt concepute pentru a promova experiențele și valorile locale dar și pentru a testa metodologia și pentru a stimula o dezvoltare durabilă a teritoriului.

Planul de Acţiune este un instrument de lucru pentru realizarea obiectivului general al sustinerii unei dezvoltari echilibrate a teritoriului, care sa genereze o dezvoltare economica bazata pe resursele de peisaj si patrimoniu cultural, in acelasi timp contribuind la dezvoltarea capacitatilor locale pentru o abordare teritoriala integrata din partea comunitatilor implicate. Planul de Actiune Local pentru zona reprezentativa din Raionul Cahul a rezultat ca urmare a desfasurarii celor trei ateliere locale, in care actori locali, echipa ACTIE şi experţii CRIDL au dezbatut prioritatile raionului (implicit ale zonei Moldova de Sud) in contextul dezvoltarii locale printr-o abordare centrata pe sisteme culturale teritoriale, a carei metodologie a fost stabilita in dezbaterile din cadrul a trei ateliere tematice. Planul de Actiune Local răspunde cerintelor exprimate de actorii locali dar si caracteristicilor esentiale ale teritoriului de referinta: generarea unei creșteri socio- economice menținând calitatile peisajului natural și protejând totodată patrimoniul cultural material , imaterial, traditiile si obiceiurile prin punerea in valoare adecvata. Scopul acestui Plan de Acțiune Local este adoptarea unei serii de măsuri care să armonizeze aspectele relevate prin analiza teritoriului/contextului teritorial si care sa induca cresterea calitatii vietii populației locale pe termen lung cat si constientizarea de catre comunitatile locale a modalitatilor de dezvoltare prin patrimoniu şi peisaj . Un alt obiectiv este crearea unui model de actiune teritorial- cultural replicabil si in alte zone ale Republicii Moldova sau in zone de interventie a proiectului din estul Europei.

 

CRIDL has developed, during May – July 2013, the Local Action Plan for the Cahul district, Republic of Moldova, as part of the EU-sponsored VIVA EASTPART project: Valorisation and Improving of Management of Small Historic Centers in the Eastern Partnership Region.

VIVA EASTPART’s goal is to develop a methodology for the sustainable valorization for local development of natural and cultural heritage in the specific context of post-socialist countries, involving local communities and local stakeholders in three pilot areas: the Hârtibaciu Valley in Romania (Association for an Urban Transition- project leader), the Tavush region of Armenia (local partners: ARMECAS – Armenian Ecotourism Association) and the Cahul district of Moldova (local partners: ACTIE – The Agency for Crossborder Cooperation and European Integration).

Cătălina Preda and Gruia Bădescu, CRIDL members, have been coopted as part of the team of international experts from Italy, Spain, Armenia and Romania who developed the methodology through three thematic seminars and worked at the local level with stakeholders in three local workshops and beyond. The CRIDL experts have worked with ACTIE on an array of activities of the project, including the analysis of the local, national and European territorial context, the methodological support of local development through cultural heritage, the organization of the process of participatory planning, culminating in the drafting of local action plans and project ideas designed to promote local values and experiences but also to test the methodology and to stimulate the sustainable development of the territory.

The Action Plan is a document intended as a working tool to achieve the general objective of supporting a balanced territorial development, based on landscape/nature and cultural heritage as resources and the cultural territorial system approach, identified as the central methodological set of tools for the project areas. The Local Action Plan for the Cahul district is the outcome of three local workshops in which the project team, CRIDL experts and local working groups established the local intervention priorities and the strategic framework for action. The Plan answers to the demands expressed by local stakeholders as well as to the characteristics of the territory: generating socio-economic growth while maintaining the qualities and values of the natural landscape and protecting and valorizing cultural heritage- material and immaterial, traditions and customs. The purpose of this Local Action Plan is to adopt a series of measures to 1) harmonize aspects which emerged through the analysis of the territory/ territorial context; 2) to increase the quality of life of the local population on the local term and 3) to increase the awareness of local communities on development opportunities through heritage and landscape. Furthermore, another important goal of this document is to create a territorial-cultural model of action which can be replicable in other areas of the Republic of Moldova or other areas in Eastern Europe.

 

Posted in Uncategorized